Het oproepingsbericht bevat het uiterste tijdstip waarop de verweerder in de procedure kan verschijnen. Deze termijn is, net als de andere termijnen in het nieuwe procesrecht, een uiterste termijn waarbinnen de verweerder moet verschijnen. Art. 30i lid 1 nieuw Rv bepaalt dan ook dat iedere verweerder “binnen de daarvoor geldende termijn” zijn verweerschrift kan indienen. De verweerder kan er dus voor kiezen om eerder te verschijnen dan op deze datum.

Nu de verweerder niet meer hoeft te wachten op de datum waartegen hij is opgeroepen, komt de mogelijkheid van anticipatie (art. 126 Rv) te vervallen. Nadat de verweerder is verschenen zal de rechtbank de mondelinge behandeling plannen.