VERSTEK EN VERZET

De procedures van verstek en verzet zijn niet aan inhoudelijke wijzigingen door de “KEI”-wetgeving onderworpen, maar Kijk op KEI zal in de toekomst aandacht besteden aan (o.m.) de volgende onderwerpen.

Algemene regeling verstek

Geen verstek bij nietigheid in exploot

Verzet

Share This