BESLUITEN EN (PROCES)REGLEMENTEN

In het kielzog van de KEI-wetten treedt ook een aantal nieuwe – op de digitale procesvoering aangepaste – besluiten en (proces)reglementen in werking.

Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht (link naar besluit)

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven is gepubliceerd (link naar reglement)

Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van het digitaal systeem voor de gegevensverwerking van de rechterlijke instanties (civiel recht en bestuursrecht)

Share This