PROCESINLEIDING EN OPROEPING

Enkele van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van het civiele procesrechten betreffen de regels rondom de oproeping van partijen. Het oproepingsbericht doet zijn intrede in de wet en de term ‘dagvaarding’ maakt plaats voor de term ‘procesinleiding’. Meer weten? Klik op een van de onderstaande berichten:

Inhoud procesinleiding

Oproeping (in vorderingszaken) door betekening of bezorging op andere wijze (art. 112 RV)

Oproeping (in vorderingszaken) of na indiening procesinleiding (art. 113 Rv)

Bepaling uiterste datum verschijnen verweerder

Het oproepingsbericht

Oproeping buitenlandse verweerders

Oproeping in verzoekzaken

Oproeping en stuiting van verjaring

Nietigheidsgebreken oproeping

Tijdstip aanhangigheid procedure

Share This