In zaken die inhoudelijk of qua omvang complex zijn kan de rechter – al dan niet op verzoek van partijen – een regiezitting gelasten. Tijdens een regiezitting kunnen partijen en de rechter overleggen over het verdere verloop van de procedure. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over eventuele extra proceshandelingen en de daarvoor geldende termijnen (art. 30o nieuw Rv). Ook kan worden afgesproken dat extra zittingen zullen worden gehouden voor bijvoorbeeld het houden van enquêtes.

Een regiezitting kan tijdens de mondelinge behandeling plaatsvinden (art. 30k lid 1 onder d nieuw Rv), maar ook op een eerder moment, bijvoorbeeld voordat een verweerschrift is ingediend (art. 30o lid 1 sub c nieuw Rv). In het (nieuwe) digitale systeem kunnen partijen aangeven of zij kort na aanvang van de procedure een regiezitting wensen (MvT KEI I, p. 75).