INCIDENTEN

De regeling van incidenten verandert inhoudelijk niet ten gevolge van de KEI-wetgeving. AAntekening verdient wel dat de Rechtspraak in de eerste release van het digitale systeem (Mijn Rechtspraak of het ASP) nog geen op incidente toegespitste functionaliteiten kent. Het instellen van een incident – of het reageren daarop – zal dus in eerste instantie via het zogenaamde ‘vrije bericht’ moeten geschieden.

Houd Kijk op KEI in de gaten voor berichten over (o.m) de volgende onderwerpen.

Tijdstip en wijze van instellen/ termijnen

Vrijwaring

Voeging/tussenkomst

Verwijzing en voeging van zaken

Zekerheidstelling

Schorsing en hervatting

Share This