HOGER BEROEP

De procedure in hoger beroep pas in fase “Civiel 2.0” (volgens de KEI-planning in de zomer van 2017) zal worden gedigitaliseerd. De inhoudelijke wijzigingen in hoger beroep zijn minder omvangrijk dan in eerste aanleg, maar er zijn genoeg punten die te zijner tijd aandacht verdienen. Kijk op KEI informeert u dan over de volgende onderwerpen.

Schrapping huidige art. 335 lid 2 Rv

Comparitie na aanbrengen

Termijn voor indienen grieven (art. 343 lid 3 nieuw)

Termijn memorie van antwoord

Hoger beroep in kort geding (afwijkende termijnen)

Hoger beroep in verzoekprocedures

In hoger beroep niet voor het eerst oproeping in vrijwaring (codificatie NJ 2008/9)

Berusting

Hoger beroep bij gecombineerde verzoek/vorderingsprocedure in eerste aanleg

Inhoud procesinleiding in hoger beroep (in vorderingszaken: Geen grieven)

Oproeping verweerder in hoger beroep (art. 113 nieuw Rv niet van toepassing)

63 Rv-betekening oproepingsbericht

Devolutieve werking (handhaving daarvan)

Mondelinge behandeling in hoger beroep

Mondelinge uitspraak

Mondelinge behandeling in hoger beroep

Share This