De Nederlandse rechtspraak staat aan de vooravond van een grootscheepse, ingrijpende wijziging. De wetsvoorstellen van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zijn op 12 juli 2016 goedgekeurd door de Eerste Kamer en dus zullen over ongeveer een half jaar de eerste procedures langs digitale weg gevoerd worden.

“Kijk op KEI” volgt het wetgevingsproces op de voet en signaleert de ontwikkelingen rondom de digitalisering van de Nederlandse rechtspleging. In de aanloop naar de invoering van het nieuwe, digitale procederen geeft “Kijk op KEI” bovendien toegankelijke en praktische informatie over de inhoudelijke wijzigingen van het civiele procesrecht. Daarmee is “Kijk op KEI” een onmisbare bron voor advocaten die zich adequaat willen voorbereiden op het nieuwe procederen.

Het programma KEI bestaat uit vier afzonderlijke wetsvoorstellen, die gezamenlijk strekken tot digitalisering en vereenvoudiging van het Nederlandse procesrecht.

Zowel in de civiele rechtspleging, als in het bestuursrecht zal digitale procesvoering worden ingevoerd. Processtukken zullen na invoering langs digitale weg (via “Mijn rechtspraak” of het Aansluitpunt) moeten worden ingediend en ook de rechterlijke uitspraken zullen digitaal verstrekt worden.

Daarnaast strekken de KEI-wetsvoorstellen tot vereenvoudiging van het civiele procesrecht. Zowel voor het bestuursrecht als het civiele recht wordt een basisprocedure geïntroduceerd, met één schriftelijke ronde, een mondelinge behandeling en een uitspraak. De civiele basisprocedure – ingeleid met een “procesinleiding” – kent twee varianten: de vorderingsprocedure en de verzoekprocedure, vergelijkbaar met de huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedure.

“Kijk op KEI” zal in de loop van de komende maanden steeds completer worden. Een voorproefje van de te bespreken deelonderwerpen vindt u achter de knoppen in de linkerkolom.

“Kijk op KEI” is een initiatief van de cassatiesectie van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente berichten op “Kijk op KEI”? Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Cassatieblog.