Het digitale systeem vervangt de rol als systeem waarmee (in vorderingszaken) het verloop van een procedure kan worden gevolgd. Via de rol (in de praktijk toegankelijk via de digitale roljournalen) kon voorheen het verloop van alle procedures – ook die tussen andere partijen – worden gevolgd. In het digitale systeem is dit niet langer mogelijk omdat partijen, dan wel hun procesvertegenwoordigers, slechts toegang hebben tot de gegevens van hun eigen zaak of zaken.

De wetgever heeft aangekondigd dat het mogelijk blijft dat een partij die (nog) niet in de procedure is verschenen, het verloop van zijn eigen zaak kan observeren. Daartoe zal door de griffie toegang tot het digitale dossier worden verstrekt zodra oproeping van de desbetreffende partij heeft plaatsgevonden. Nog niet duidelijk is of ook een voorziening zal worden getroffen die het mogelijk maakt om het procesverloop in zaken van andere partijen te observeren.