Recent heeft de Raad voor de Rechtspraak geadviseerd om op 12 juni 2017 bij de rechtbanken te starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Op dit moment gebeurt dat nog op vrijwillige basis.

Voor de invoering van verplicht digitaal procederen is een Koninklijk Besluit nodig, waarbij de KEI-wetgeving in het bestuursrecht vooralsnog alleen voor asiel- en bewaringszaken in werking treedt. Verloopt de verplichte pilotfase goed, dan volgen later de overige bestuursrechtelijke zaken. Ook daarbij zullen eerst vrijwillige pilots plaatsvinden. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State start op 12 juni 2017 de vrijwillige pilotfase voor hoger beroepen in asiel- en bewaringszaken.