Onangs verscheen het boek “Kort begrip van KEI” van de hand van Willem Heemskerk (bewerker van Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht), Karlijn Teuben en Renee Wieringa, alle drie werkzaam bij Pels Rijcken. “Kort begrip van KEI” is een handzaam en praktisch boek bestemd voor de praktijkjurist en de rechtenstudent die zich tijdig op KEI willen voorbereiden.

Het boek is geschreven naar aanleiding van de vier wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI), die op 12 juli 2016 door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Met KEI wijzigt ons procesrecht op korte termijn ingrijpend. Ook zal in veel zaken voortaan digitaal worden geprocedeerd. Kort begrip van KEI behandelt in kort bestek en op praktische wijze alle aspecten van het nieuwe procederen in een digitale omgeving. Bijlage bij het boek is een doorlopende tekst van Boek 1 Rv (artikel 1-429 Rv), zoals die bepalingen na inwerkingtreding zullen luiden.

Publicatie: W. Heemskerk, K. Teuben, R. Wieringa, Kort begrip van KEI, Convoy Uitgevers 2016.