Naast het webportaal Mijn Rechtspraak voorziet de Raad voor de Rechtspraak ook in een aansluitpunt (ASP) voor ketenpartners van de Rechtspraak. Voor de sector Bestuursrecht zijn dat bijvoorbeeld bestuursorganen; voor de sector Civiel zijn dat bijvoorbeeld de advocatenkantoren of gerechtsdeurwaarders. Via het ASP kan de ketenpartner het eigen (Document Management) systeem laten aansluiten op de digitale omgeving van de Rechtspraak. 

De Rechtspraak faciliteert twee manieren om stukken (processtukken, berichtgeving) aan te leveren. De eerste mogelijkheid om stukken aan te leveren is via ‘de voorkant’, namelijk via de portal Mijn Rechtspraak. De tweede mogelijkheid is om via ‘de achterkant’ stukken aan te leveren. In dat geval wordt het eigen document management systeem (DMS) van de aangesloten organisatie rechtstreeks aangesloten op de digitale omgeving van de Rechtspraak. Koppeling van de systemen via het aansluitpunt biedt voordelen boven het gebruik van de portal, omdat de gegevensuitwisseling met de Rechtspraak efficiënter kan verlopen. Deze optie is dan ook vooral interessant voor organisaties die regelmatig procederen.