De invoering van verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt uitgesteld tot na 1 april 2017.

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kunnen advocaten sinds november 2016 vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging. Eind 2016 werd bekend dat deze vrijwillige pilotfase wordt verlengd, en daarmee de invoering van verplicht digitaal procederen uitgesteld. Inmiddels heeft de rechtspraak bekendgemaakt dat verplicht digitaal procederen bij de pilotrechtbanken Gelderland en Midden-Nederland pas wordt ingevoerd “als we helemaal zeker zijn”, dat wil zeggen na het bekend worden van bepaalde testresultaten. De aanvankelijke planning om begin april te starten met verplicht digitaal procederen is hiermee van de baan.

Intussen zijn de voorbereidingen voor het digitale procederen in volle gang. De rechtspraak werkt, in overleg met deurwaardersorganisatie KBvG en de Nederlandse Orde van Advocaten, aan een model oproepingsbericht. De NOvA publiceerde onlangs presentaties over digitaal procederen. Volgens mr-online zou de helft van de Nederlandse advocaten “nog niet klaar” zijn om digitaal te procederen (met name vanuit ict-perspectief). Door de verlenging van de pilotfase krijgen zij dus enig nader respijt.