De invoering van verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken is uitgesteld tot vóór de zomer van 2017. De Rechtspraak wil de resultaten afwachten van een aantal tests voordat digitaal procederen verplicht wordt gesteld. Op dit moment wordt op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd. Deze vrijwillige fase wordt dus verlengd. De aanvankelijke planning om in maart 2017 te starten met verplicht digitaal procederen is hiermee van de baan. De Rechtspraak heeft laten weten dat in voor de algemene bestuursrechtzaken in 2017 verder wordt gewerkt aan digitalisering van de procedures.