Het ministerie van Veiligheid en Justitie en De Rechtspraak hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opdracht gegeven om een impactanalyse uit te voeren naar de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten. Op dit moment wordt een eerste verkennende fase uitgevoerd. De eerste bevindingen worden in het najaar van 2017 verwacht. Op basis van de uitkomsten van de verkenning wordt besloten over het vervolgtraject. Mogelijk volgt een verdiepende fase van de impactanalyse. Het is niet duidelijk of de beslissing om een impactanalyse uit te voeren, gevolgen heeft voor de planning van de invoering van de verplichting tot digitaal procederen.