De Raad voor de Rechtspraak heeft vandaag laten weten dat hij de minister van Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd om per 1 september 2017 te starten met verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Bij deze twee ‘pilotrechtbanken’ kan al sinds november 2016 op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging. Dat laatste loopt echter geen storm: volgens de Rechtspraak is tot nu toe in slechts 3 zaken van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Voor de invoering van verplicht digitaal procederen bij de genoemde twee rechtbanken is een Koninklijk Besluit nodig, waarbij de KEI-wetgeving (alleen) voor civiele vorderingszaken bij deze twee rechtbanken in werking treedt. Verloopt deze verplichte pilotfase goed, dan is de volgende stap de invoering van digitaal procederen in civiele vorderingszaken bij de overige rechtbanken. Deze laatste stap wordt volgens de laatste berichten nu voorzien in het voorjaar van 2018.