De bestuursrechter kan een partij die gegevens of stukken indient, vragen om aan te geven op welke stelling die gegevens of stukken betrekking hebben. Indien niet aan dat verzoek wordt voldaan, dan mag de bestuursrechter die gegevens of stukken buiten beschouwing laten (art. 8:32a). Een dergelijke bevoegdheid heeft de bestuursrechter overigens nu ook al, als een partij weigert om gevraagde inlichtingen te verstrekken (art. 8:31).