Mondelinge uitspraak

De rechter kan onder het nieuwe procesrecht mondeling uitspraak doen. De wet bood die mogelijkheid al voor tussenuitspraken (art. 232 Rv), maar de regeling wordt nu uitgebreid naar einduitspraken (art. 30p nieuw Rv). De mondelinge uitspraak wordt neergelegd in een proces-verbaal dat binnen twee weken na de uitspraak naar partijen gestuurd moet worden. (meer…)