Tijdstip(pen) van inwerkingtreding

De KEI-wetgeving zal voor civiele zaken in vijf fasen (“Civiel 1.0″ t/m “Civiel 5.0”) worden ingevoerd. De voorlopige tijdlijn die op rechtspraak.nl is gepubliceerd, laat zien welke fasen worden onderscheiden. Invoering van de eerste fase is voorlopig voorzien voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 zou de invoering voltooid moeten zijn. De invoering in bestuursrechtelijke zaken staat eveneens gepland voor het voorjaar van 2017. (meer…)

Het programma KEI in vier wetsvoorstellen

Met de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht streeft de wetgever naar een efficiënter en sneller verloop van zowel de civiele als de bestuursrechtelijke procedure. Door te digitaliseren wordt de rechtspraak aangepast aan de eisen van de tijd. De procedurele wijzigingen beogen de civiele procedure overzichtelijker en meer voorspelbaar te maken. De wijzigingen in het bestuursprocesrecht zijn beperkt. Het programma KEI omvat vier afzonderlijke wetsvoorstellen. Hieronder volgt een overzicht van de wetsvoorstellen en de hoofdlijnen van wat daarin geregeld wordt. (meer…)