Gewijzigde terminologie vorderings-/verzoekprocedure

Art. 30a bepaalt dat vorderingen en verzoekschriften worden ingesteld door middel van een procesinleiding. De termen ‘dagvaarding’ en ‘verzoekschrift’ komen hiermee te vervallen. Het onderscheid tussen procedures betreffende vorderingen en verzoekschriften blijft als zodanig gehandhaafd. Deze procedures heten voortaan ‘vorderingsprocedures’ en ‘verzoekprocedures’ (art. 30a lid 2; MvT 34 059 (KEI I), p. 57). (meer…)

Combineren vordering en verzoek in één procesinleiding

Art. 30b biedt de mogelijkheid om met één procesinleiding gelijktijdig een vordering en een verzoek in te dienen, mits tussen beide voldoende samenhang bestaat en de Nederlandse rechter bevoegd is van beide kennis te nemen (lid 1). De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan een procedure over ontbinding van een arbeidsovereenkomst, waarbij tevens achterstallig loon of schadevergoeding wordt gevorderd (MvT 34 059 (KEI I), p. 60). (meer…)

Uniforme basisprocedure voor vorderings- en verzoekzaken

De dagvaardings- en verzoekschriftprocedure – in het wetsvoorstel aangeduid als vorderings- en verzoekprocedure (zie hier) – groeien al enkele decennia naar elkaar toe. De overgang naar één inleidend processtuk en één uniforme basisprocedure is hiervan een vervolgstap. Niettemin blijven vorderingen en verzoekschriften door eigen procesregels beheerst, neergelegd in respectievelijk de tweede en de derde titel van het Eerste Boek van Rv. Ook wordt geen wijziging gebracht in de regels die bepalen of een procedure met een vordering dan wel een verzoek moet worden ingesteld.  (meer…)