Koppeling met het aansluitpunt (ASP)

Naast het webportaal Mijn Rechtspraak voorziet de Raad voor de Rechtspraak ook in een aansluitpunt (ASP) voor ketenpartners van de Rechtspraak. Voor de sector Bestuursrecht zijn dat bijvoorbeeld bestuursorganen; voor de sector Civiel zijn dat bijvoorbeeld de advocatenkantoren of gerechtsdeurwaarders. Via het ASP kan de ketenpartner het eigen (Document Management) systeem laten aansluiten op de digitale omgeving van de Rechtspraak.  (meer…)

Webportaal “Mijn rechtspraak”

Eén van de grote vernieuwingen die het wetsvoorstel teweegbrengt is de mogelijkheid – en voor de meeste procespartijen: de verplichting – om digitaal te procederen. Daartoe ontwikkelt de Raad voor de Rechtspraak een webportaal, als onderdeel van www.rechtspraak.nl, dat “Mijn Rechtspraak” zal gaan heten (eerder werd gesproken over “Mijn Zaak”). De Hoge Raad en de Raad van State ontwikkelen een eigen webportaal, dat voor de gebruiker niet wezenlijk zal verschillen van Mijn Rechtspraak.  (meer…)

Welkom bij Kijk op KEI

De Nederlandse rechtspraak staat aan de vooravond van een grootscheepse, ingrijpende wijziging. De wetsvoorstellen van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zijn op 12 juli 2016 goedgekeurd door de Eerste Kamer en dus zullen over ongeveer een half jaar de eerste procedures langs digitale weg gevoerd worden. (meer…)