Proces-verbaal

Op dit moment worden een proces-verbaal of schriftelijke aantekeningen gemaakt van een inlichtingencomparitie (art. 8:44), een descente (artt. 8:50-8:51) of een zitting (art. 8:61).  Op grond van artikel 8:36e Awb (nieuw) mag in plaats van deze schriftelijke weergaven een beeld- of geluidsopname in het dossier worden opgenomen. (meer…)