Per 1 maart 2017 digitaal procederen bij de Hoge Raad

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten gepubliceerd die regelen dat het digitaal procederen in civiele vorderingszaken in cassatie op 1 maart 2017 in werking treedt (Stb. 2017/16 en Stb. 2017/17). Met deze inwerkingtredingsdatum loopt de Hoge Raad vooruit op de invoering van de KEI-wetsvoorstellen bij de rechtbanken, die momenteel nog in de pilotfase verkeert. Daarmee is de Hoge Raad het eerste gerecht met een volledig digitale procedure, zo vermeldt het persbericht. (meer…)

Invoering verplicht digitaal procederen in civiele zaken bij de eerste twee rechtbanken uitgesteld

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland loopt sinds 1 november 2016 een vrijwillige pilot, waarin partijen digitaal kunnen procederen op basis van de nieuwe KEI-wetgeving voor civiele zaken. De bedoeling was aanvankelijk dat deze vrijwillige pilot zou duren tot 1 februari 2017, waarna bij deze twee rechtbanken de KEI-wetgeving in werking zou treden en digitaal procederen verplicht zou worden voor de eerste categorie zaken. (meer…)