CASSATIE

Het wetsvoorstel KEI II (34 212) voorziet in digitale procesvoering in cassatie. De Hoge Raad heeft – overigens net als de Afdeling Bestuursrechtspraak RvS – een eigen digitaal systeem ontwikkeld. De digitale procesvoering wordt, zo heeft de Hoge Raad aangekondigd, ingevoerd tegelijk met de invoering daarvan in handelszaken in eerste aanleg (dus begin 2017, in fase Civiel 1.0).

De cassatieprocedure blijft inhoudelijk ongewijzigd. Wel voorziet het wetsvoorstel KEI IV in uitbreiding van de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen naar uitspraken van het Caribische gebied. Op deze pagina kunt u binnenkort meer verwachten over de volgende onderwerpen.

Algemeen: geen inhoudelijke wijzigingen

Prejudiciële procedure (geen wijzigingen)

Cassatie in gecombineerde vorderings/verzoekprocedures

Mondelinge behandeling in cassatie

Procesinleiding en oproepingsbericht (cf. hoger beroep)

Cassatiemiddelen in de procesinleiding

Pleidooi in cassatie (schriftelijk dan wel mondeling)

Cassatie in verzoekprocedures

Uitbreiding prejudiciële procedure naar Caribisch gebied

Share This