Vorige week is het Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI van de Rechtspraak gepubliceerd in de Staatscourant (2016, 39486). In dit procesreglement worden de bestaande procesreglementen voor de rechtbanken en hoven samengevoegd en aangepast aan het nieuwe, digitale procesrecht.

Gefaseerde inwerkingtreding, óók van het procesreglement

Het nieuwe, digitale procederen wordt gefaseerd ingevoerd en dit heeft consequenties voor (de werking van) het procesreglement. De bepalingen die relevant zijn voor handelszaken in eerste aanleg treden in werking zodra “Civiel 1.0” doorgevoerd wordt. De bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op procedures waarin het nieuwe procesrecht in een van de andere fasen doorgevoerd wordt, treden nog niet in werking. Sterker nog, deze bepalingen kunnen nog aan aanvulling en/of revisie onderhevig zijn, zo blijkt uit de considerans bij het reglement.

Dit onderscheid is ook visueel gemaakt: de artikelen die wel vanaf de eerste fase in werking treden zijn zwart gedrukt. De overige (concept-)bepalingen zijn in de inhoudsopgave in blauwe letters genoteerd en in de tekst van het reglement in kleinere en cursieve letters.