Termijnen voor het verrichten van proceshandelingen

In het nieuwe procesrecht zijn de belangrijkste termijnen in de wet vastgelegd (voorheen waren deze uitsluitend in de procesreglementen/rolreglementen neergelegd). De rechter kan altijd van de wettelijke termijnen afwijken, door ze te verlengen of te verkorten (art. 30o lid 1 onder a nieuw Rv). (meer…)