Inhoud procesinleiding

Eén van de kernelementen van het wetsvoorstel is de introductie van een uniforme ‘procesinleiding’ als start van alle civiele procedures. Daarmee verdwijnt het huidige onderscheid tussen dagvaarding en verzoekschrift als procesinleidend stuk. Overigens blijft afgezien van de procesinleiding het onderscheid tussen dagvaardings- en verzoekschriftzaken – in de terminologie van het wetsvoorstel: vorderings- en verzoekzaken – wel bestaan.
(meer…)