Inwerkingtredingsbesluiten eerste fase verplicht digitaal procederen gepubliceerd

Op 4 mei 2017 zijn in het Staatsblad de eerste inwerkingtredingsbesluiten voor verplicht digitaal procederen gepubliceerd. In asiel- en bewaringszaken wordt het bij alle rechtbanken vanaf 12 juni verplicht digitaal stukken in te dienen. Voor civiele handelsvorderingszaken vanaf 25 duizend euro bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is de ingangsdatum 1 september. Na de eerdere invoering van digitaal procederen in vorderingszaken bij de Hoge Raad staat hiermee vast dat de eerste fase van verplicht digitaal procederen in zaken bij de rechtbanken op korte termijn van start zal gaan. Eerder werd al bekend dat de Raad voor de rechtspraak aan de minister van Veiligheid en Justitie had verzocht de wetten op bovengenoemde data in werking te laten treden.