Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland loopt sinds 1 november 2016 een vrijwillige pilot, waarin partijen digitaal kunnen procederen op basis van de nieuwe KEI-wetgeving voor civiele zaken. De bedoeling was aanvankelijk dat deze vrijwillige pilot zou duren tot 1 februari 2017, waarna bij deze twee rechtbanken de KEI-wetgeving in werking zou treden en digitaal procederen verplicht zou worden voor de eerste categorie zaken.

Inmiddels is besloten dat de vrijwillige pilotfase langer zal duren, in elk geval tot 1 april 2017. Half januari 2017 wordt opnieuw bekeken of verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kan worden ingevoerd. Dit zal dan op zijn vroegst per 1 april 2017 het geval zijn.